Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku lub zaświadczenie o nadanym numerze

  • Wydział Planowanie przestrzenne
  • Termin załatwienia 1. zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego: 1) nie później niż w ciągu miesiąca, 2) sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku. 2. zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni
  • Osoba kontaktowa Sławomir Sadowski
  • Miejsce załatwienia Urząd Gminy Wielgie
   pok. nr 4
   w dniach: pon – pt,
   godz. 7:30 - 15:30
  • Telefon kontaktowy 54 289 73 80 wew. 49
  • Miejsce odbioru Urząd Gminy Wielgie
   pok. nr 4
   w dniach: pon – pt,
   godz. 7:30 - 15:30
  • Wymagane dokumenty 1. ustalenie numeru porządkowego: Wniosek o ustalenie numeru porządkowego z załącznikiem (załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej z projektem podziału, kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu, mapa inwentaryzacji powykonawczej).
   2. zaświadczenie o nadanym numerze: Wniosek o wydanie zaświadczenia oraz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
  • Opłaty 1. ustalenie numeru porządkowego - bezpłatnie. 2. zaświadczenie o nadanym numerze porządkowym - 17 zł (UWAGA! Opłaty skarbowej nie dokonuje się, gdy zaświadczenie dotyczy sprawy budownictwa mieszkaniowego lub nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia). Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu
  • Tryb odwoławczy brak.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 276 ze zmianami);

   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);

   3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian