WÓJT GMINY WIELGIE Umarza postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie”

WÓJT GMINY WIELGIE informuje o umorzeniu postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie”.

W dniu 11.04.2019 r. do Urzędu Gminy w Wielgiem wpłynął wniosek P4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa z prośbą o umorzenie trwającego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej
w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie”
.

Wobec tego postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy stało się bezprzedmiotowe i należało je umorzyć.

Informacje

Rejestr zmian