Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Wielgie w 2018r.

Wyniki w załączeniu

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian