Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 kwietnia 2017 z kontroli przeprowadzonje w Urzędzie Gminy w Wielgiem przez Regionlną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy udokumentowanej protokołem z kontroli Nr RIO/KF/9/2017 z dnia 9 marca 2017r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian