Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-03-30 12:35:48 Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Wielgie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
2 2020-03-27 15:32:49 INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W GŁOSOWANIU Zgodnie Art. 37a Kodeksu Wyborczego:   Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1)… Szczegóły
3 2020-03-27 11:38:27 WYKAZ – miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych WYKAZ miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych Lp Miejscowość Lokalizacja 1. CZARNE remiza OSP i słup ogłoszeniowy. 2. WIELGIE tablica ogłoszeń przy sklepie ABC, przystanek autobusowy przy ZPO… Szczegóły
4 2020-03-27 11:32:06 Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, okienko podawcze przy głównym wejściu , do dnia 10 kwietnia  2020 r., w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku od godz.… Szczegóły
5 2020-03-27 11:24:29 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców… Szczegóły
6 2020-03-25 15:14:50 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELGIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Komunalnej w miejscowości Wielgie, na działce nr 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”. OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY WIELGIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
7 2020-03-24 13:47:40 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 10 marca 2020 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Julia Markowska - Przewodnicząca komisji , 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Krystyna Walkowicz - - „ -, 4. Katarzyna Piątkowska - - „ -,… Szczegóły
8 2020-03-24 13:04:28 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 10 marca 2020 roku W posiedzeniu uczestniczyli : 1. Radosław Ziółkowski - Przewodniczący komisji. 2. Renata Mańska - - „ -, 3. Mariusz Przybyszewski - - „ -. oraz Kier.RRG,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady… Szczegóły
9 2020-03-24 12:32:01 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 10 marca 2020 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Sebastian Pikus - przewodniczący komisji, 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Marcin Pilarski - - „ -, oraz Kier.RRG,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy. Posiedzenie… Szczegóły
10 2020-03-24 11:57:24 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 10 marca 2020 roku W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji , 2. Marcin Pilarski - członek komisji, 3. Krystyna Walkowicz - - „ -. 4. Marianna Zaborowska - - „ -.… Szczegóły
11 2020-03-23 13:22:12 Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów należących do osób fizycznych Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów należących do osób fizycznych terenu gminy Wielgie ramowy plan prac ustalono w terminie od 15 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r, CZYTAJ ZAŁĄCZNIK Szczegóły
12 2020-03-18 15:12:02 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edu-kacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne, nr projektu RPKP.10.02.02-04-0009/19 realizowanego przez Gminę Wielgie Ogłoszenie nr 524919-N-2020 z dnia 2020-03-18 r. Gmina Wielgie: Zakup i dostawa wyposażenia pracowni TIK (Technologii Informacyjno Komunikacyjnej) dla 3 szkół podstawowych Gminy Wielgie uczestniczących w projekcie pn. „Kształcenie ogólne w… Szczegóły
13 2020-03-18 12:18:08 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy   Ogłoszenie nr 524700-N-2020 z dnia 2020-03-18 r. Gmina Wielgie: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych… Szczegóły
14 2020-03-17 12:55:53 UPRAWA MAKU NISKOMORFINOWEGO ORAZ KONOPI WŁÓKNISTYCH Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/293/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. na terenie gminy Wielgie pod uprawę maku niskomorfinowego przeznaczonych jest 5 ha, natomiast na uprawę konopi… Szczegóły
15 2020-03-17 10:42:14 Informacja o opracowaniu projektów przez Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Programu ochrony powietrza Informacja o opracowaniu projektów przez Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Programu ochrony powietrza Szczegóły
16 2020-03-17 09:55:34 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Obwieszczenie w załaczeniu Szczegóły
17 2020-03-16 09:14:47 Protokoł XII sesji Rady Gminy odbytej 24 stycznia 2020 roku Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitała serdecznie przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości. Przewodnicząca oświadczyła,że zgodnie z listą obecności w… Szczegóły
18 2020-03-16 09:11:39 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiany części jego granic, obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno, Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiany części jego granic, obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno, Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A.… Szczegóły
19 2020-03-16 08:00:34 KWALIFIKACJA WOJSKOWA ODWOŁANA KWALIFIKACJA WOJSKOWA WYZNACZONA: -NA DZIEŃ 16.03.2020 DLA MĘŻCZYZN Z ROCZNIKA 2001 I STARSZYCH Z TERENU GMINY WIELGIE ODWOŁANA - NA DZIEŃ 20.03.2020 DLA KOBIET Z TERENU POWIATU LIPNOWSKIEGO ODWOŁANA Szczegóły
20 2020-03-13 07:43:57 Sesja Nr XIII Rady Gminy Wielgie Plik wideo transmisji obrad Rady Gminy Wielgie - sesja nr 13 link alternatywny: http://mediaservice.exea.pl:443/tiny/kduyo Szczegóły
21 2020-03-09 15:15:59 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.… Szczegóły
22 2020-03-05 08:37:51 Zawiadomienie o obradach XIII sesji Rady Gminy Wielgie Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2020 roku o godz.10.00 odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie… Szczegóły
« 1 2 3 4 39 40 41 »