Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-01-24 15:22:47 Sesja Nr XII Rady Gminy Wielgie http://mediaservice.exea.pl:443/tiny/iumt4 Szczegóły
2 2020-01-21 07:51:00 Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy MIESZKAŃCY GMINY WIELGIE ZAWIADOMIENIE Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24 stycznia 2020 roku o godz.10.00 odbędzie się XII sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany… Szczegóły
3 2020-01-17 07:48:15 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2020 Szczegóły
4 2020-01-16 14:37:30 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Ogłoszenie nr 503588-N-2020 z dnia 2020-01-16 r. Gmina Wielgie: Dostawa kruszywa na drogi gminne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze… Szczegóły
5 2020-01-15 09:43:15 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 20 grudnia 2019 roku W posiedzeniu uczestniczyli : 1. Radosław Ziółkowski - Przewodniczący komisji. 2. Mirosław Dynakowski - - „ -, 3. Mariusz Przybyszewski - - „ -. oraz Wójt Gminy,Skarbnik Gminy, Kier.GOPS i… Szczegóły
6 2020-01-14 15:27:44 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 20 grudnia 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Sebastian Pikus - przewodniczący komisji, 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Marcin Pilarski - - „ -. oraz Wójt Gminy,Skarbnik Gminy, Kier.GOPS i Przewodnicząca Rady… Szczegóły
7 2020-01-14 15:22:44 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 20 grudnia 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji , 2. Marcin Pilarski - członek komisji, 3. Krystyna Walkowicz - - „ -. 4. Marianna Zaborowska - - „ -.… Szczegóły
8 2020-01-14 15:08:55 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 20 grudnia 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Julia Markowska - Przewodnicząca komisji , 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Krystyna Walkowicz - - „ -, 4. Renata Mańska - - „ -.… Szczegóły
9 2020-01-14 12:17:07 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 stycznia 2020 roku o godz.10.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie stałych komisji RG. Tematem posiedzeń będzie: 1. Omówienie projektów uchwał… Szczegóły
10 2020-01-09 15:17:50 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2020. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami w załączeniu Szczegóły
11 2020-01-09 15:08:22 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2020 roku Treść ogłoszenia wraz z załącznikami w załączeniu. Szczegóły
12 2020-01-08 08:58:14 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2020 ROK Wielgie, dn. 08.01.2020 r. Zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2020 roku Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien… Szczegóły
13 2020-01-07 12:22:28 Plan postępowań na 2020 rok. W załączniku plan postępowań na 2020 rok. Szczegóły
14 2020-01-07 09:07:05 Protokoł X sesji Rady Gminy odbytej 28 listopada 2019 roku Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitała serdecznie przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości. Przewodnicząca oświadczyła,że zgodnie z listą obecności w… Szczegóły
15 2019-12-27 14:28:39 Sesja Nr XI Rady Gminy Wielgie Sesja Rady Gminy Wielgie Nr 11 Link do archiwum posiedzenia: http://mediaservice.exea.pl:443/tiny/lmnl1 Szczegóły
16 2019-12-27 09:39:52 Realizacja zadania na "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie" w 2019 AZBEST 2019 Gmina Wielgie w 2019 r. uzyskała 100 % dotację ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki… Szczegóły
17 2019-12-16 12:17:47 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELGIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na: „Budowa linii kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. powiązanie pomiędzy stacjami Wielgie 7 k/Dobrzynia (STA41342) – Wielgie 2 k/Dobrzynia (STA4-13337) na działkach nr nr: 264/2, 163, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELGIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
18 2019-12-16 11:09:35 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji.   Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz.11.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie stałych komisji RG. Tematem posiedzeń będzie: 1. Omówienie projektów… Szczegóły
19 2019-12-16 11:02:09 PROTOKOŁ z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 13 grudnia 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli : 1. Paulina Trokowska - Przewodnicząca komisji, 2. Julia Markowska - członek komisji 3. Marek Kowalski - - „ -, 4. Sebastian Pikus - - „ -,… Szczegóły
20 2019-12-13 10:48:38 Uchwała Nr 5/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2020 rok. Szczegóły
21 2019-12-12 09:27:00 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 03 grudnia 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Sebastian Pikus - przewodniczący komisji, 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Marcin Pilarski - - „ -. oraz Wójt Gminy,Skarbnik Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy.… Szczegóły
22 2019-12-12 09:19:56 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 26 listopada 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Sebastian Pikus - przewodniczący komisji, 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Marcin Pilarski - - „ -. 4. Mariusz Złakowski - - „ -. oraz… Szczegóły
« 1 2 3 4 37 38 39 »