Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-11-20 09:16:40 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji ZAWIADOMIENIE Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 26 listopada 2019 roku o godz.11.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie stałych komisji RG. Tematem posiedzeń będzie: 1. Omówienie projektów… Szczegóły
2 2019-11-20 09:13:45 Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy MIESZKAŃCY GMINY WIELGIE ZAWIADOMIENIE Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2019 roku o godz.10.00 odbędzie się X sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany… Szczegóły
3 2019-11-18 12:49:48 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych własność Gminy Wielgie Szczegóły
4 2019-11-18 08:11:16 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie utrzymania w mocy postanowienia Wójta Gminy Wielgie dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
5 2019-11-14 15:32:25 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Suradówku Treść w załączeniu Szczegóły
6 2019-11-04 12:22:57 OBWIESZCZENIE RDOŚ w Bydgoszczy - czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego OBWIESZCZENIE RDOŚ w Bydgoszczy - czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego w załaczeniu Szczegóły
7 2019-10-29 10:53:31 Oświadczenie majątkowe Jarosław Jeżewski Szczegóły
8 2019-10-29 10:49:52 Oświadczenie majątkowe Joanna Cieślak Szczegóły
9 2019-10-28 14:32:49 Wniosek w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębna Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24)* - Zarząd Powiatu  -  w rozumieniu art.… Szczegóły
10 2019-10-28 14:26:18 Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w… Szczegóły
11 2019-10-24 10:25:06 Informacja o konsultacjach społecznych Gmina Wielgie aktualizuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wielgie na lata 2016-2020 z perspektywą wykonania do roku 2023 (LPR). Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na… Szczegóły
12 2019-10-23 08:44:39 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa linii kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. powiązanie pomiędzy stacjami Wielgie 7 k/Dobrzynia (STA41342) – Wielgie 2 k/Dobrzynia (STA4-13337) na działkach nr nr: 264/2, 163, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
13 2019-10-22 15:17:44 Kalendarz polowań Koła nr 8 "BAŻANT" w Lipnie na sezon 2019/2020 Plan polowań w załączeniu Szczegóły
14 2019-10-22 07:53:36 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
15 2019-10-21 15:20:37 Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz zaktualizowana statystyczna liczba dzieci Szczegóły
16 2019-10-17 12:15:31 PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE ŁOWIECKIM 2019/2020 - KOŁO ŁOWIECKIE ŁOŚ Plan polowań w załączeniu Szczegóły
17 2019-10-16 15:12:54 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji zdrowia ,oświaty, kultury i polityki społecznej. Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2019 roku o godz.10.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej. Tematem posiedzeń będzie:… Szczegóły
18 2019-10-16 14:13:57 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Nr 4/2019 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej. Szczegóły
19 2019-10-15 13:49:24 Ogłoszenie o V ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
20 2019-10-11 14:47:44 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 24 września 2019 r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Julia Markowska - Przewodnicząca komisji , 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Krystyna Walkowicz - - „ -, 4. Katarzyna Piątkowska - - „ -,… Szczegóły
21 2019-10-11 14:14:46 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 24 września 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli : 1. Radosław Ziółkowski - Przewodniczący komisji. 2. Mirosław Dynakowski - członek komisji , 3. Renata Mańska - - „ -, 4. Mariusz Przybyszewski - - „… Szczegóły
22 2019-10-11 10:21:42 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 24 września 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Sebastian Pikus - przewodniczący komisji, 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Marcin Pilarski - - „ -. oraz Wójt , Skarbnik Gminy, Kier.Ref.Rozw.Gminy i Przewodnicząca… Szczegóły
« 1 2 3 4 35 36 37 »