Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-06-18 12:02:15 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi nr 170804 C Zaduszniki – Fabianki etap II Dokumentacja związana z postępowaniem pn.: Przebudowa drogi nr 170804 C Zaduszniki – Fabianki etap II (ID 472847) dostępna na https://platformazakupowa.pl/ ID postępowania: ID 472847 Szczegóły
2 2021-06-17 15:09:59 Naboru uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 Wójt Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski - Gminny Komisarz Spisowy w Wielgiem ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu… Szczegóły
3 2021-06-16 09:52:05 Szkolenie "Czyste powietrze" w dniu 17.06.2021 r. Zachęcamy mieszkańców Gminy Wielgie do skorzystania ze szkolenia dotyczącego "Czystego powietrza" Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu serdecznie zapraszają… Szczegóły
4 2021-06-15 15:45:30 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. Zmiany lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce nr 172 w Teodorowie Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. Zmiany lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce nr 172 w Teodorowie, gm. Wielgie - dotyczy stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny… Szczegóły
5 2021-06-15 11:20:34 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
6 2021-06-11 15:23:16 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolne, który stanowi własność Gminy Wielgie. Szczegóły
7 2021-06-11 15:20:38 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, która stanowi własność Gminy Wielgie. Szczegóły
8 2021-06-11 13:34:47 Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla "Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki" Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla "Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki" Obwieszczenie… Szczegóły
9 2021-06-11 12:36:38 Zawiadomienie o obradach XXIV sesji Rady Gminy MIESZKAŃCY GMINY WIELGIE ZAWIADOMIENIE Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25 czerwca 2021 roku o godz.10.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany… Szczegóły
10 2021-06-11 12:17:08 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz.11.00  w sali Urzędu Gminy odbędą się posiedzenia komisji: Tematem posiedzeń będzie: 1. Omówienie projektów uchwał na XXIV… Szczegóły
11 2021-06-10 14:52:33 P R O T O K O Ł z odbytego wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Gminy w dniu 08 czerwca 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji w.g załączonych list obecności oraz Wójt , Sekretarz Gminy, Przewodnicząca komisji rewizyjnej,Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem oraz Przewodnicząca… Szczegóły
12 2021-05-31 13:49:39 Zawiadomienie o posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Podaje do publicznej wiadomości, że dnia 08 czerwca 2021 roku o godz.11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy, którego tematem będzie funkcjonowanie oświaty na terenie gminy. Przewodnicząca Rady Gminy… Szczegóły
13 2021-05-27 12:15:46 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Rumunki Tupadelskie, na działkach nr nr: 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/9, 224/10, 34/3, 117/3, 224/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
14 2021-05-26 15:03:42 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie, na działkach nr 231, 232, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 w związku z art. 36 ustawy… Szczegóły
15 2021-05-26 14:49:35 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadusznikach Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne na platformie zakupowej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/463378 ID postępowania: 463378 Szczegóły
16 2021-05-26 10:40:19 Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. "uchwały antysmogowej" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. "uchwały antysmogowej" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie… Szczegóły
17 2021-05-26 08:13:42 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 w związku z art. 36 ustawy… Szczegóły
18 2021-05-25 14:58:39 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na terenie działki nr 123/2 w miejscowości Teodorowo, obręb ewidencyjny Teodorowo, gm. Wielgie Załączniki do postępowania pn.: "Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na terenie działki nr 123/2 w miejscowości Teodorowo, obręb ewidencyjny Teodorowo, gm. Wielgie" dostępne pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/462759 ID… Szczegóły
19 2021-05-24 10:48:18 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki" Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki" w załączeniu Szczegóły
20 2021-05-21 10:23:04 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie”… Szczegóły
21 2021-05-20 14:52:23 Wykaz Nr 1 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla osób będących rolnikami indywidualnymi zdefiniowanych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Szczegóły
22 2021-05-20 12:15:53 P R O T O K O Ł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Sebastian Pikus – przewodniczący komisji 2. Marcin Pilarski - z-ca przewodniczącego 3. Franciszek Jankowski - członek komisji, 4. Mariusz Złakowski - - „ -. oraz Wójt,… Szczegóły
« 1 2 3 4 59 60 61 »