Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-05-20 11:41:00 P R O T O K O Ł z V sesji RADY GMINY WIELGIE odbytej 27 marca 2019 roku Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka o godz.10.00 otworzyła sesję Rady Gminy Wielgie i powitała serdecznie przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów i zaproszonych gości. Szczególnie powitała Podpułkownika Wojskowej Komendy Uzupełnień we… Szczegóły
2 2019-05-15 10:25:38 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa Ogłoszenie nr 547728-N-2019 z dnia 2019-05-15 r. Gmina Wielgie: Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub… Szczegóły
3 2019-05-14 16:00:30 Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 (Nowa Wieś) powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
4 2019-05-14 15:59:04 Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 (Suszewo) powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
5 2019-05-14 15:57:03 Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 (Płonczyn) powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
6 2019-05-14 15:55:22 Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 (Witkowo) powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
7 2019-05-14 15:53:31 Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 (Suradówek) powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
8 2019-05-14 15:52:18 Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 (Wielgie) powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
9 2019-05-14 15:50:17 Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 (Nowa Wieś) powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
10 2019-05-14 15:48:20 Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 (Zaduszniki) powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
11 2019-05-14 15:46:27 Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 (Wielgie) powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
12 2019-05-14 15:44:14 Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 (Zakrzewo) powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
13 2019-05-14 15:42:33 Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Czarne) powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
14 2019-05-13 15:11:19 IV przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem szczegóły w załączeniu Szczegóły
15 2019-05-09 15:03:01 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r. - Urząd Gminy Wielgie Szczegóły
16 2019-05-09 15:01:20 Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. - Urząd Gminy Wielgie Szczegóły
17 2019-05-09 14:59:39 Bilans jednostki budżetowej za 2018r. - Urząd Gminy Wielgie Szczegóły
18 2019-05-09 14:56:23 Informacja dodatkowa za 2018r. - Urząd Gminy Wielgie Szczegóły
19 2019-05-09 08:24:03 POSTANOWIENIE NR 69/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
20 2019-05-09 08:21:59 POSTANOWIENIE NR 68/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
21 2019-05-08 09:33:26 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT41445 PLONCZYN wraz z zasilaniem i drogą dojazdową, na działce nr 146/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Płonczyn, gm. Wielgie”. OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960… Szczegóły
22 2019-05-07 11:56:33 Sesja Nr V Rady Gminy Wielgie Szczegóły
« 1 2 3 4 28 29 30 »