Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-09-16 15:03:16 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki" Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki" Obwieszczenie w załączeniu Szczegóły
2 2021-09-16 14:43:44 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki" Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki" Decyzja w załączeniu Szczegóły
3 2021-09-16 13:55:12 Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wszczęciu postępowania w wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś" Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wszczęciu postępowania w wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś" Obwieszczenie w załączeniu Szczegóły
4 2021-09-15 14:41:08 Zawiadomienie o obradach XXV sesji Rady Gminy. Wielgie, dnia 15 września 2021 r. MIESZKAŃCY GMINY WIELGIE ZAWIADOMIENIE Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2021 roku o godz.10.00 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Wielgie… Szczegóły
5 2021-09-15 14:33:15 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 21 września 2021 roku o godz.11.00 w sali Urzędu Gminy odbędą się posiedzenia stałych komisji: Tematem posiedzeń będzie: 1. Omówienie projektów uchwał na… Szczegóły
6 2021-09-10 08:08:30 Obwieszczenie o wydłużenie terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/15 w obrębie Czarne, gmina Wielgie” Obwieszczenie o wydłużenie terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 124/15… Szczegóły
7 2021-09-08 13:09:14 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Rumunki Tupadelskie, na działkach nr nr: 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 224/9, 224/10, 34/3, 117/3, 224/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie”   OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 w związku z art. 36 ustawy… Szczegóły
8 2021-09-08 08:08:36 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm.… Szczegóły
9 2021-09-06 13:56:43 Decyzją środowiskowa „Budowa obory dla bydła mlecznego do łącznej obsady 59 DJP w gospodarstwach rolnych na działce Nr 16/4 i 16/3 w obrębie wsi Bałdowo, gmina Wielgie ” Decyzja środowiskowa „Budowa obory dla bydła mlecznego do łącznej obsady 59 DJP w gospodarstwach rolnych na działce Nr 16/4 i 16/3 w obrębie wsi Bałdowo, gmina Wielgie ” Szczegóły
10 2021-09-06 10:49:49 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory dla bydła mlecznego do łącznej obsady 59 DJP w gospodarstwach rolnych na działce Nr 16/4 i 16/3 w obrębie wsi Bałdowo, gmina Wielgie ” Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory dla bydła mlecznego do łącznej obsady 59 DJP w gospodarstwach rolnych na działce Nr 16/4… Szczegóły
11 2021-09-03 14:10:17 Ogłoszenie o wynikach ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
12 2021-09-03 10:05:54 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji. P R O T O K O Ł nr 12/5/2021 z odbytego posiedzenia komisji skarg,wniosków i petycji w dniu 02 września 2021 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Marek Kowalski -… Szczegóły
13 2021-09-02 13:17:31 Wykaz Nr 2 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
14 2021-09-01 08:40:15 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce nr ew. 6/2, obręb ew. Nasiegniewo, gmina Fabianki, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie" Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce nr ew. 6/2, obręb ew. Nasiegniewo,… Szczegóły
15 2021-09-01 08:01:01 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na "Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm. Wielgie" Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na "Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm. Wielgie"… Szczegóły
16 2021-08-31 14:05:25 Plan polowań Koła Łowieckiego Nr 57 Odyniec z Tłuchowa Plan polowań Koła Łowieckiego Nr 57 Odyniec z Tłuchowa w załączeniu Szczegóły
17 2021-08-27 15:04:59 Rejestr działalności regulowanej zmiana z dnia 26.08.2021r. Szczegóły
18 2021-08-27 14:04:16 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły
19 2021-08-27 12:18:42 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 224 PONOWA we Włocławku na 20212022 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 224 PONOWA we Włocławku na 20212022 Plan w załączeniu Szczegóły
20 2021-08-27 08:39:08 Plan polowań zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego "SZARAK" Nr 59 w Chełmicy Dużej Plan polowań zbiorowych na sezon 2021/2022 Koła Łowieckiego "SZARAK" Nr 59 w Chełmicy Dużej Plan w załączeniu Szczegóły
21 2021-08-26 12:47:49 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji skarg,wniosków i petycji. Wielgie, dnia 26 sierpnia 2021 roku ZAWIADOMIENIE Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 02 września 2021 roku o godz.14.00 w sali Urzędu Gminy odbędą się posiedzenia komisji skarg, wniosków… Szczegóły
22 2021-08-26 09:32:41 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm. Wielgie" Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432, gm.… Szczegóły
« 1 2 3 4 63 64 65 »