Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-09-19 14:48:46 OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 w związku z art. 97 §1 pkt 4 ustawy… Szczegóły
2 2019-09-19 13:00:37 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24 września 2019 roku o godz.10.00 w sali Urzędu Gminy odbędą się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy . Tematem posiedzeń będzie: 1. Omówienie… Szczegóły
3 2019-09-19 12:56:34 Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy MIESZKAŃCY GMINY WIELGIE ZAWIADOMIENIE Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27 września 2019 roku o godz.10.00 odbędzie się IX sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany… Szczegóły
4 2019-09-18 15:00:08 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie Ogłoszenie nr 598904-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. Gmina Wielgie: Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu… Szczegóły
5 2019-09-16 09:31:29 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 16 września 2019 r. – o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do okw oraz terminie losowania w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów. Szczegóły
6 2019-09-13 13:24:30 Informacja o przystąpieniu do opracowywaniu projektów dokumentów Programu Ochrony Powietrza przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w załączeniu Szczegóły
7 2019-09-13 10:10:32 Sesja Nr VIII Rady Gminy Wielgie Szczegóły
8 2019-09-10 10:11:25 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rewizyjnej dnia 06 września 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli : 1. Paulina Trokowska - Przewodnicząca komisji, 2. Julia Markowska - członek komisji 3. Marek Kowalski - - „ -, 4. Sebastian Pikus - - „ -.… Szczegóły
9 2019-09-09 07:30:22 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielgie z dnia 9 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP w 2019 r. Szczegóły
10 2019-09-05 14:12:13 Ogłoszenie o wywieszeniu Wykazu Nr 1 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie przeznaczonej do zamiany. Szczegóły
11 2019-09-05 14:08:18 Ogłoszenie o wywieszeniu Wykazu Nr 3/2019 na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
12 2019-09-05 12:27:48 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa słupowej stacji transformatorowej Sn/nn, budowa linii kablowej Sn-15 kV, przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV, na działkach nr nr: 320/2, 298, 697, 558/1, 707/1, 707/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Działając na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960… Szczegóły
13 2019-09-03 13:01:43 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 06 września 2019 roku o godz.09.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej . Tematem posiedzeń będzie: 1. Analiza zadłużenia gminy… Szczegóły
14 2019-09-02 13:59:47 Memorandum Informacyjne - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Szczegóły
15 2019-08-27 10:25:05 Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Zgłoszenia kandydatów (przez upoważnione osoby reprezentujące komitety wyborcze) do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w  Urzędzie Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, pokój 18 (Sekretariat) do dnia 13 września  2019r., w godzinach urzędowania,… Szczegóły
16 2019-08-27 09:54:55 WYKAZ – miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych WYKAZ miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych Lp Miejscowość Lokalizacja 1. CZARNE remiza OSP i słup ogłoszeniowy. 2. WIELGIE tablica ogłoszeń przy sklepie ABC, przystanek autobusowy przy ZPO… Szczegóły
17 2019-08-27 09:47:34 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019r. INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W GŁOSOWANIU Zgodnie Art. 37a.:   Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) właściwym dla… Szczegóły
18 2019-08-21 11:58:17 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
19 2019-08-21 09:18:14 Ogłoszenie o III ustnym przetargu na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
20 2019-08-14 12:50:17 OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016; zm. poz: 730, 2435) Szczegóły
21 2019-08-14 12:47:53 OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły
22 2019-08-06 12:27:56 SUSZA INFORMACJA INFORMACJA SUSZA Wojewoda Kujawsko – Pomorski Zarządzeniem Nr 262/2019 z dnia 29 lipca 2019 ( data wpływu 30.07.2019 r. ) powołał komisję ds. szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy na terenie… Szczegóły
« 1 2 3 4 33 34 35 »