Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
705 2017-07-17 13:38:42 Uchwala Nr 17/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017 - 2025 Szczegóły
706 2017-07-17 13:35:59 Uchwala Nr 17/P/2016 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2017 rok. Szczegóły
707 2017-07-17 11:40:15 ZARZĄDZENIE 12/17 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielgiem. Szczegóły
708 2017-07-17 10:57:13 Wójt Gminy Wielgie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach Zaduszniki , 87-603 Wielgie Szczegóły
709 2017-07-07 11:36:01 Program Usuwania Azbestu dla Gminy Wielgie Szczegóły
710 2017-07-07 11:25:48 Dotacja z WFOŚIGW w Toruniu - nasadzenia drzew DOTACJE Z WFOŚiGW – 2017 r. Gmina Wielgie w czerwcu 2017 r. uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Wykonanie nasadzeń zastępczych na ulicy… Szczegóły
711 2017-07-07 11:22:33 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie omyłki pisarskiej w decyzji środowiskowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 558 relacji Lipno-Dyblin na odcinku Kłokock -Wielgie od km 5 +238 do km 13+158 o długości 7,92 km" Szczegóły
712 2017-07-07 11:15:08 SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI ESOG.PL Wszystkie informacje odnośnie gospodarki odpadami w gminie Wielgie dotępne są na stronie. SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ESOG.PL pod adresem: https://wielgie.esog.pl/ Szczegóły
713 2017-07-07 11:13:16 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielgie za 2016r. Szczegóły
714 2017-07-07 11:11:24 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielgie za 2015r. Szczegóły
715 2017-07-07 11:09:50 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielgie za 2014r. Szczegóły
716 2017-07-07 11:08:02 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielgie za 2013r. Szczegóły
717 2017-07-05 14:29:46 Ogłoszenie z dnia 21.04.2017r. o sprostowaniu zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na rok 2017. Szczegóły
718 2017-07-05 14:28:44 Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2017 Szczegóły
719 2017-07-05 14:27:45 Ogłoszenie o sprostowaniu podstawowej kwoty dotacji na rok 2017. Szczegóły
720 2017-07-05 14:26:53 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2017 oraz statystyczna liczba dzieci. Szczegóły
721 2017-07-05 13:58:11 UCHWAŁA NR XXIX/167/2016 RADY GMINY WIELGIE  z dnia 28 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok  Szczegóły
722 2017-07-05 13:55:12 UCHWAŁA NR XXIX/166/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017–2025 UCHWAŁA NR XXIX/166/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017–2025 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,… Szczegóły
723 2017-07-05 13:51:22 UCHWAŁA NR XVII/84/2015 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016–2025   UCHWAŁA NR XVII/84/2015 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016–2025 Na podstawie art. 226, art. 227, art.… Szczegóły
724 2017-07-05 13:48:34 UCHWAŁA NR XVII/85/2015 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok Szczegóły
725 2017-07-05 13:43:49 Uchwala Nr 12/P/2015 SWadu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2016 rok. Szczegóły
726 2017-07-05 13:39:58 Uchwala Nr 12/AVPF/2015 Skladu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły
« 1 2 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 »