Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
67 2019-06-21 12:37:57 Oświadczenie majątkowe Cieślak Joanna Szczegóły
68 2019-06-21 12:34:51 Oświadczenie majątkowe Bielicka Bożena Szczegóły
69 2019-06-21 09:47:12 Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Uwaga Rolnicy! W dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej. Wojewódzka Komisja Wyborcza ustanowiła Gminę WIELGIE jako Okręg Wyborczy nr 66 oraz powołała Okręgową… Szczegóły
70 2019-06-18 13:36:57 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielgie Ogłoszenie nr 562829-N-2019 z dnia 2019-06-18 r. Gmina Wielgie: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielgie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy… Szczegóły
71 2019-06-17 13:27:27 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś gm. Wielgie Ogłoszenie nr 561985-N-2019 z dnia 2019-06-17 r. Gmina Wielgie: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś gm. Wielgie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy… Szczegóły
72 2019-06-14 14:12:18 SKARGI I WNIOSKI Przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy gminy Wielgie lub pracowników Urzędu Gminy Wielgie, Kierowników jednostek organizacyjnych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także… Szczegóły
73 2019-06-13 14:56:08 Ogłoszenie o II Ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie Szczegóły
74 2019-06-13 14:07:21 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności społecznej w Czarnem Ogłoszenie nr 560894-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. Gmina Wielgie: Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności społecznej w Czarnem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie… Szczegóły
75 2019-06-12 10:36:49 Sesja Nr VI Rady Gminy Wielgie Szczegóły
76 2019-06-11 13:02:42 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Wielgie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarnem Organ prowadzący szkoły: Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie Nazwa… Szczegóły
77 2019-06-11 10:13:38 Petycja dotycząca "Zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa" Szczegóły
78 2019-06-10 08:24:45 Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy MIESZKAŃCY GMINY WIELGIE ZAWIADOMIENIE Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz.10.00 odbędzie się VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.… Szczegóły
79 2019-06-05 15:11:39 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej Ogłoszenie nr 557146-N-2019 z dnia 2019-06-05 r. Gmina Wielgie: Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia… Szczegóły
80 2019-06-04 13:52:48 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Ogłoszenie nr 556432-N-2019 z dnia 2019-06-04 r. Gmina Wielgie: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez… Szczegóły
81 2019-06-04 08:46:18 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, które stanowią własność Gminy Wielgie Szczegóły
82 2019-06-03 12:05:17 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Informacje szczegółowe w załączenie Szczegóły
83 2019-06-03 10:20:58 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie Ogłoszenie nr 629882-N-2018 z dnia 2018-10-01 r. Gmina Wielgie: Budowa chodnika oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie… Szczegóły
84 2019-05-28 12:16:05 Petycja w trybie Ustawy o petycjach o zebranie ofert rynkowych w tym obszarze oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze. II - Petycja Odrębna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku (nie jest to łączenie… Szczegóły
85 2019-05-27 10:32:37 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 08 maja 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Sebastian Pikus - przewodniczący komisji, 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Marcin Pilarski - - „ -, 4. Mariusz Złakowski - - „ -. oraz… Szczegóły
86 2019-05-27 10:05:33 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego ws. inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" Szczegóły
87 2019-05-27 09:49:30 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 08 maja 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji , 2. Marcin Pilarski - członek komisji, 3. Krystyna Walkowicz - - „ -. 4. Marianna Zaborowska - - „ -.… Szczegóły
88 2019-05-27 09:44:59 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 08 maja2019 roku W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Julia Markowska - Przewodnicząca komisji , 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Renata Mańska - - „ - , 4. Krystyna Walkowicz - - „… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 32 33 34 »