Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

Wielgie, 25.05.2018r.

GSO.142.1.2018.KK

Pan Wiesław Zając

Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych

Podmiot: Gmina Wielgie z siedzibą w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, 

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

Na podstawie z art. 37 ust. 1 lit. a, b, c, ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1, dalej „RODO”) w związku z art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) wyznaczam, z dniem 25 maja 2018r., na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Pana Wiesława Zająca.

Upoważniam Pana Wiesława Zająca do samodzielnego przebywania w strefie przetwarzania danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych przez Urząd Gminy w Wielgiem w celu wykonywania obowiązków Inspektora Ochrony Danych wynikających z art. 39 RODO.

Niniejszy dokument traci moc z chwilą: odwołania z funkcji Inspektora Ochrony Danych, cofnięcia upoważnienia.

Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz Wiewiórski

Informacje

Rejestr zmian