Zawiadomienie o posiedzeniu komisji.

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2019 roku o godz.11.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie stałych komisji RG.

Tematem posiedzeń będzie:

1. Omówienie projektów uchwał na XI sesję Rady Gminy.

2. Sprawy rożne.

Przewodniczący Rady Gminy HALINA SZTYPKA

Informacje

Rejestr zmian