Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 stycznia 2020 roku o godz.10.00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie stałych komisji RG.

Tematem posiedzeń będzie:

1. Omówienie projektów uchwał na XII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy rożne.

Przewodniczący Rady Gminy

HALINA SZTYPKA

Informacje

Rejestr zmian