Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy.

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 09 lipca 2019 roku o godz.10.00 w sali Urzędu Gminy odbędą się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy .

Tematem posiedzeń będzie:

Komisja zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej.

1. Omówienie projektów uchwał na VIII sesję Rady Gminy.

2. Podsumowanie wyników działalności klubów sportowych dofinansowanych z budżetu gminy.

3. Sprawy rożne.

Komisja finansów.

1 Omówienie projektów uchwał na VIII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy rożne.

Komisja rolna i rozwoju gospodarczego
1. Omówienie projektów uchwał na VIII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy rożne.
Komisja samorządu,prawa i porządku publicznego
1. Omówienie projektów uchwał na VIII sesję Rady Gminy.

2. Sprawy rożne.

Przewodniczący Rady Gminy

HALINA SZTYPKA

Informacje

Rejestr zmian