Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 08 maja 2019 roku

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 08 maja 2019 roku o godz.12.00 i 13.30 w sali Urzędu Gminy odbędą się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy .

Tematem posiedzeń będzie:

Komisja zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej.

1. Omówienie projektów uchwał na VI sesję Rady Gminy.

2. Realizacja budżetu gminy 2018 w GOPS.

3. Sprawy rożne.

Komisja finansów.

1 Omówienie projektów uchwał na VI sesję Rady Gminy.

2. Sprawy rożne.

Komisja rolna i rozwoju gospodarczego – godz.12.00

1. Objazd dróg gminnych po okresie zimowym – posiedzenie wyjazdowe.

2. Omówienie projektów uchwał na VI sesję Rady Gminy.

3. Sprawy rożne.

Komisja samorządu,prawa i porządku publicznego – godz.12.00

1. Uzyskanie danych w zakresie realizacji remontu dróg gminnych i ich objazd.

2. Wykonanie budżetu gminy za 2018 rok.

3. Omówienie projektów uchwał na VI sesję Rady Gminy.

4. Sprawy rożne.

Przewodniczący Rady Gminy

HALINA SZTYPKA

Informacje

Rejestr zmian