Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy

MIESZKAŃCY GMINY WIELGIE

ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2019 roku o godz.10.00 odbędzie się VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie quorum.

3. Podjęcie uchwały w sprawie :
a. wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie

wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego

dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie

Gminy Wielgie w 2019 roku.

4. Zakończenie obrad VII sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Sztypka

Informacje

Rejestr zmian