Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300″

  • Nr karty/rok 4/2017
  • Rodzaj dokumentu Postanowienie
  • Temat dokumentu Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  • Nazwa dokumentu Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Wielgie, gmina Lipno, gmina Dobrzyń nad Wisłą i miasto Lipno
  • Znak sprawy GSR.6220.4.6.2017.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 05.12.2017
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 4/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian