Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok

Wielgie, dnia 11 maja 2021 roku

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH,

które wpłynęły do Urzędu Gminy w Wielgiem

w 2020 roku.

Na podstawie art.14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że wpłynęło 7 petycji, które dotyczyły:

Lp.
Podmiot

wnoszący petycję
Przedmiot petycji
Data złożenia

petycji
Data udzielenia odpowiedzi
Sposób załatwienia petycji

1.

Koalicja Polska Wolna od 5G

Ochrona zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

2020-03-23

2020-06-18

Petycja nie została rozpatrzona

2.

Renata Sutor

zmiana prawa miejscowego

2020-04-02

2020-06-16

Petycja nie została uwzględniona
3.

Mieszkańcy oraz właściciele działek w okolicach jeziora Orłowskiego

ustanowienie strefy ciszy

2020-06-29

2020-09-10

petycję przekazano według właściwości do Rady Powiatu
4.

Szulc-Efekt

Sp.z o.o.

ul.Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Zaopatrzenie w płyny dezynfekcyjne

2020-08-03

19.08.2020

Udzielono odpowiedzi, że gmina na środki dezynfekcyjne wydała 5.042,93 zł.

5.

Renata Sutor

zmiana przepisów prawa miejscowego

2020-05-31

25.09.2020

Uznano za niezasadną

6.

Społeczny Komitet Konsultacyjny

Podjęcie uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka

2020-12-20

2021-02-14

petycja pozostaje bez rozpatrzenia

7.

Arkadiusz Rakoczy

dotyczy dyskryminacji mieszkańców i dystrybucji szczepionek
2020-12-11

2021-02-12

uznano petycję za bezzasadną

 

Informacje

Rejestr zmian