Zwrot podatku akcyzowego w 2021 – II termin

Zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2021 roku

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
• w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.
• w przypadku posiadania bydła przedłożyć informację z ARiMR w Skępem o liczbie DJP bydła w posiadanym gospodarstwie rolnym – nie dotyczy osób, które składały wniosek w I terminie

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu za podatek akcyzowy w 2021 roku wynosi -1 zł do 1 litra paliwa – Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2435 ).

Pieniądze wypłacane będą:
W terminie od 1 – 30 października 2021 r.
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Termin wypłaty może ulec zmianie w zależności od wpływu środków na realizację zadania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian