Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2021 Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielgie na lata 2021-2030 Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.07.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.06.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi nr 170804 C Zaduszniki – Fabianki etap II Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadusznikach Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – na terenie działki nr 123/2 w miejscowości Teodorowo, obręb ewidencyjny Teodorowo, gm. Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja obiektów ZPO w Wielgiem – drugi etap Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.05.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Plan postępowań 2021 wersja 2 Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.03.2021 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 15.03.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2021r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2021. Szczegóły
Artykuł 11.02.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wielgie w 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 11.02.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2021 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielgie w okresie od 01.07. 2021 r. do 30.06.2025r Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego (L1) Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.10.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.09.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa ogrodu integracyjnego i OSA w Wielgiem oraz placu zabaw i OSA w Czarnem Szczegóły