Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 28.11.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Informacja o konsultacjach społecznych Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.10.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.09.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Lipnowska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś gm. Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa placu zabaw i otwartej strefy aktywności społecznej w Czarnem Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ogrodowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.02.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w miejscowości Tupadły Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.02.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2019. Szczegóły