Typ Data Tytuł
Artykuł 23.01.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2019. Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Plan postępowań na 2019 rok. Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie 2019 w roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.11.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup oleju opałowego lekkiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi w miejscowości Tupadły Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika oraz przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Ogrodowej w miejscowości Wielgie Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przywóz i odwóz uczniów szkół podstawowych, przedszkola i gimnazjum z terenu Gminy Wielgie w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Czarne Józefowo Budki Suradowskie Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170801C Bętlewo – Zakrzewo – Kamienne Brody (przez wieś Bętlewo) Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.04.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Teodorowo na działce ewidencyjnej nr 123/2 Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Plan postępowań na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Wielgie w 2018r. Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu zleconych przez gminę Wielgie w 2018r. Szczegóły