Typ Data Tytuł
Artykuł 03.09.2021 Ogłoszenie o wynikach ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 02.09.2021 Wykaz Nr 2 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 27.08.2021 Rejestr działalności regulowanej zmiana z dnia 26.08.2021r. Szczegóły
Artykuł 27.08.2021 Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły
Artykuł 29.07.2021 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych – działki Teodorowo. Szczegóły
Artykuł 20.07.2021 Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolne, która stanowi własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustanego nieograniczonego – Działki – Teodorowo 13/6, 13/7, 13/5. Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Odpowiedz na petycję mieszkańców sołectwa Suradówek w sprawie spadków ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej. Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolne, który stanowi własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, która stanowi własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Wykaz Nr 1 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla osób będących rolnikami indywidualnymi zdefiniowanych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Wykaz Nr 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wielgie przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Teodorowo 13/14. Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolne, które stanowią własność Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Wykaz Nr 1/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Wielgie – Teodorowo 13/14 Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Wykaz Nr 2/2021 nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną Gminy Wielgie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Odpowiedz na petycję w sprawie suplementacji diety witaminą D. Szczegóły
Artykuł 16.03.2021 Ogłoszenie o I ustnym niograniczony przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Teodorowie oraz Piasecznie gmina Wielgie. Szczegóły