Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.01.2021 Uchwała Nr 8/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielgie w latach 2021-2045. Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Uchwała Nr 8/D/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wielgie na 2021 rok. Szczegóły
Artykuł 07.12.2020 Uchwała Nr 6/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 07.12.2020 Uchwała Nr 7/P/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 07.12.2020 Uchwała Nr 7/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2020 roku sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Uchwała Nr 8/D/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wielgie na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Uchwała Nr 9/D/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wielgie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Uchwała Nr 5/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 9/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Uchwała Nr 6/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Uchwała Nr 5/D/2018 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wielgie na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Uchwała Nr 12/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia u opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2018 – 2027. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Uchwała Nr 11/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Uchwała Nr 12/P/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2018 r. Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 U c h w a ł a Nr 60/K/2017 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 05.10.2017 roku. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego. Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Uchwała Nr 14/I/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wielgie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Uchwala Nr 17/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2017 – 2025 Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Uchwala Nr 17/P/2016 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Uchwala Nr 12/P/2015 SWadu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielgie na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Uchwala Nr 12/AVPF/2015 Skladu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Szczegóły