Sprawozdania finansowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2021 Bilans jednostki budżetowej – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Bilans jednostki budżetowej zbiorczy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Bilans z wykonania budżetu Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Informacja dodatkowa – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Informacja dodatkowa Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Rachunek zysków i strat jednostki UG Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Rachunek zysków i strat zbiorczy Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Zestawienie zmian w funduszu jednostki zbiorczy Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Bilans jednostki budżetowej za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Bilans z wykonania budżetu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Informacja dodatkowa za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Informacja dodatkowa za 2019r. – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Rachunek zysków i strat za 2019 rok – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Rachunek zysków i strat za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok – Urząd Gminy Szczegóły
Artykuł 21.04.2020 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r. – Urząd Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. – Urząd Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Bilans jednostki budżetowej za 2018r. – Urząd Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Informacja dodatkowa za 2018r. – Urząd Gminy Wielgie Szczegóły