Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej „Wydobywanie kopalin ze złoża „Piaseczno SA” na działce o nr ew. 53/1 położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę elektrowni fotowoltaicznej Tupadły o mocy znamionowej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 220/1 obręb geodezyjny Tupadły, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz LP 709 będącego własnością Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020 – 2022 Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz LP 709 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.04.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej ” Wykonanie otworu wiertniczego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej w celu ujęcia wód podziemnych do deszczowania upraw w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Wykaz numer 1 nieruchomości Gminy Wielgie przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 27.04.2020 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz Lp709 będącego własnością Gminy Wielgie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Nowej Wsi” Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Wielgie z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2020 – 2022 Szczegóły
Artykuł 20.04.2020 zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 16.04.2020 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Mercedes Benz Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Wykaz nieruchomości gruntowych Gminy Wielgie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELGIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Komunalnej w miejscowości Wielgie, na działce nr 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”. Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów należących do osób fizycznych Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 UPRAWA MAKU NISKOMORFINOWEGO ORAZ KONOPI WŁÓKNISTYCH Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.03.2020 Informacja o opracowaniu projektów przez Urząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Programu ochrony powietrza Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.03.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym zmiany części jego granic, obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno, Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A. Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 KWALIFIKACJA WOJSKOWA ODWOŁANA Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Szczegóły