Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.03.2020 Zawiadomienie o obradach XIII sesji Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.02.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 24/2 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Szczegóły
Artykuł 12.02.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Komunalnej w miejscowości Wielgie, na działce nr 39, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2020 ROK Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 Realizacja zadania na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie” w 2019 Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELGIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla inwestycji polegającej na: „Budowa linii kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. powiązanie pomiędzy stacjami Wielgie 7 k/Dobrzynia (STA41342) – Wielgie 2 k/Dobrzynia (STA4-13337) na działkach nr nr: 264/2, 163, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część A Szczegóły
Artykuł 05.12.2019 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 UTYLIZACJA AZBESTU W 2020 ROKU Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Memorandum Informacyjne – Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. powiązanie pomiędzy stacjami Wielgie 7 k/Dobrzynia (STA41342) – Wielgie 2 k/Dobrzynia (STA4-13337) na działkach nr nr: 264/2, 163, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne, która stanowi własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły