Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.11.2019 Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych własność Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie utrzymania w mocy postanowienia Wójta Gminy Wielgie dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę elektrowni fotowoltaicznej w Suradówku Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Informacja o konsultacjach społecznych Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa linii kablowej SN-15 kV, nN-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – w ramach zadania inwestycyjnego pn. powiązanie pomiędzy stacjami Wielgie 7 k/Dobrzynia (STA41342) – Wielgie 2 k/Dobrzynia (STA4-13337) na działkach nr nr: 264/2, 163, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Kalendarz polowań Koła nr 8 „BAŻANT” w Lipnie na sezon 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH W SEZONIE ŁOWIECKIM 2019/2020 – KOŁO ŁOWIECKIE ŁOŚ Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji zdrowia ,oświaty, kultury i polityki społecznej. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu Nr 4/2019 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Ogłoszenie o V ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie – działka 347/6 Wielgie. Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Wykaz Nr 1/2019 nieruchomość gruntowa stanowiąca własność komunalną gminy Wielgie, położona na terenie gminy Wielgie przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 W związku z wcześniej opublikowanym memorandum informacyjnym „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego”, dla którego termin złożenia ankiety do badania rynku upłynął 20 września 2019 roku, Gmina Wielgie informuje, że memorandum zostanie ponownie opublikowane na stronie BIP, po uzupełnieniu przez gminę brakujących elementów dokumentacji tj. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa dla inwestycji polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja o przystąpieniu do opracowywaniu projektów dokumentów Programu Ochrony Powietrza przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Ogłoszenie o wywieszeniu Wykazu Nr 1 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie przeznaczonej do zamiany. Szczegóły