Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2019 Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Ogłoszenie o II Ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, które stanowią własność Gminy Wielgie Szczegóły
Przetargi 03.06.2019 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ws. inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa” Szczegóły
Przetargi 23.05.2019 Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 WÓJT GMINY WIELGIE Umarza postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 IV przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT41445 PLONCZYN wraz z zasilaniem i drogą dojazdową, na działce nr 146/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Płonczyn, gm. Wielgie”. Szczegóły
Przetargi 30.04.2019 III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 Ogłoszenie o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie położonych w Zadusznikach i Teodorowie. Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 08 maja 2019 roku Szczegóły
Przetargi 17.04.2019 II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wielgie z dnia 15 kwietnia 2019 roku – o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji finansów Szczegóły
Przetargi 05.04.2019 Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Zaduszniki i Teodorowo Gmina Wielgie. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2019 r. o wydaniu decyzji Szczegóły