Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.10.2018 Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy 11 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Dofinansowanie -Czyste powietrze Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 25 września 2018 roku Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV w miejscowości Teodorowo, Wielgie, gmina Wielgie, na działkach nr nr: 7, 105/1, 107, 111/1, 111/2, 106/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Teodorowo oraz 2307 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie – dz. Teodorowo i Zaduszniki Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 DECYZJA WA.RET.070.1.299.3.2018 zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zestawu trzech kontenerów pełniących funkcję socjalno-bytową. Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Wykaz nr 5/2018 nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 23 sierpnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki w Zadusznikach Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kontenerów. Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Konkurs na „Najbardziej zadbaną zagrodę ” w 2018 roku na terenie gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Ogłoszenie o wynikach ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości. Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Stypendia dla dzieci byłych pracowników PPGR Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnej – działka Zaduszniki. Szczegóły
Artykuł 27.06.2018 Klęska suszy Szczegóły