Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.06.2018 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr nr: 84, 88/39, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości – Teodorowo, Wielgie. Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Wykaz nr 4 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka Zaduszniki. Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie”. Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Ogłoszenie o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącą własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 UPRAWA TYTONIU ORAZ PRODUKCJA I ZBYCIE SUROWCA TYTONIOWEGO Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Olesznie Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Kontraktacja upraw maku w 2018 Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Ogłoszenie o wyniku I ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne. Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Lista osób wstępnie zakwalifikowanych wniosków w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości-działka 247 Teodorowo. Szczegóły