Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.12.2017 Ogłoszenie o zamiarze powołania podmiotu wewnętrznego i bezpośredniego zawarcia umowy z tym podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Teodorowo, Oleszno i Bałdowo. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT Z GOSPODARSTW ROLNYCH W 2018 ROKU Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Zaproszenie na obrady XL sesji Rady Gminy Wielgie, która odbędzie się 28 grudnia 2017 roku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Zawiadomienie – obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Ogłoszenie o wyniku szóstego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Zaproszenie na posiedzenie komisji dnia 05 grudnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Zadusznikach. Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu – azbest 2017 Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowa Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego na działce ewidencyjnej nr 49/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Gmina Wielgie zakończyła inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo – Czarne” Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w 2017 r. – nasadzenia drzew Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Ogłoszenie o ustanym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 02.11.2017 Informacja Wójta Gminy Wielgie o przystąpieniu do oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do 22+300”. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek na sprzedaż. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu działek rolnych przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Wykaz nr 3/2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetaragu ustnego nieograniczonego. Szczegóły