Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Wykaz Nr 1 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla osób będących rolnikami indywidualnymi zdefiniowanych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Wykaz Nr 3 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wielgie przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Teodorowo 13/14. Szczegóły
Artykuł 11.05.2021 AZBEST – DOTACJA NA DEMONTAŻ TRANSPORT I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2021 Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Informacja dla właścicieli lasów niepaństwowych z terenu Powiatu Lipnowskiego Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 OBWIESZCZENIE O PRZEKAZANIU PROJEKTU DECYZJI DO UZGODNIENIA „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie, na działkach nr 231, 232, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgie, na działkach nr 231, 232, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.04.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2021 Obwieszczenie Urzędu Gminy Fabianki o uzupełnieniu i korekcie Karty Informacji Przedsięwzięcia na „Budowę biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 Nasiegniewo” Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolne, które stanowią własność Gminy Wielgie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Zawiadomienie o obradach XXIII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Wykaz Nr 1/2021 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Wielgie – Teodorowo 13/14 Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 OBWIESZCZENIE O PRZEKAZANIU PROJEKTU DECYZJI DO UZGODNIENIA „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Wykaz Nr 2/2021 nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną Gminy Wielgie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/2021 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Szczegóły