Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/2021 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2021 Uchwała antysmogowa – Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 16.03.2021 Ogłoszenie o I ustnym niograniczony przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Teodorowie oraz Piasecznie gmina Wielgie. Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Informacja – Wilki Szczegóły
Artykuł 12.03.2021 Uprawa maku i konopi włóknistych Szczegóły
Artykuł 10.03.2021 Zawiadomienie o obradach XXII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 10.03.2021 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2021 Obwieszczenie – Wójta Gminy Fabianki o nałożeniu obowiązku oceny oddziaływania na środowisko i określenie zakresu raportu na przedsięwzięcie „Budowy biogazowni rolniczej BG Nasiegniewo o mocy do 1MW” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2021 Zawiadomienie – postępowanie zażaleniowe zostaje wydłużone przez GDOŚ z uwagi na skomplikowany charakter sprawy – dotyczy zmiany lasu na użytek rolny Szczegóły
Artykuł 17.02.2021 OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust.1 pkt 1. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 08.02.2021 OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie”, do dnia 15.03.2021 r. Szczegóły
Artykuł 08.02.2021 Zawiadomienie o XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 02.02.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 626/4 obręb Zaduszniki. Szczegóły
Artykuł 02.02.2021 Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek EKOFLORY SP. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 626/4 obręb Zaduszniki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Wykaz nr 1/2021 nieruchomości gruntowych stanowiących własność komunalną Gminy Wielgie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego położone na terenie Gminy Wielgie. Szczegóły