Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.01.2021 Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Wielgie Uchwały Nr XVIII/153/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2021 Obwieszczenie Urzędu Gminy Fabianki w sprawie Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2, obręb Nasiegniewo, gmina Fabianki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2021 Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu na przedsięwzięcie pn. Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gmina Fabianki Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Petycja do Rady Gminy ws uchwalenia przez tutejszą Radę Gminy uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Petycja w sprawie przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Wielgie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2021 Zawiadomienie o wniesieniu zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce ewid. nr 172 obręb Teodorowoo Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji skarg,wniosków i petycji. Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Zawiadomienie o nadzwyczajnej XX sesji Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 05.01.2021 Nieodpłatny odbiór padłych zwierząt i utylizacja zwłok zwierzęcych w 2021 roku pochodzących z gospodarstw rolnych Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Starosty dotyczącej odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego – elektrownia wiatrowa EW9 Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Starosty dotyczącej odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego – elektrownia wiatrowa EW11 Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Starosty dotyczącej odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego – elektrownia wiatrowa EW6 Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Starosty dotyczącej odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego – elektrownia wiatrowa EW5 Szczegóły
Artykuł 28.12.2020 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Orłowo, na działkach nr nr: 141, 161/2, 351, 165/37, 165/39, 165/32, 165/57, 165/21, 165/25, 165/28, 353, 356, położonej w obrębie ewidencyjnym Orłowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 28.12.2020 Zarządzenie Starosty Lipnowskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 22.12.2020 Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Starosty dotyczącej odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego – elektrownia wiatrowa EW4 Szczegóły
Artykuł 22.12.2020 Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wydaniu decyzji odmawiającej uchylenia decyzji Starosty dotyczącej odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego – elektrownia wiatrowa EW1 Szczegóły
Artykuł 22.12.2020 OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce ewid. nr 172, obręb Teodorowo, gm. Wielgie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.12.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własności Sakrbu Państwa na użytek rolny, na działce ewid. nr 172, obręb 0018 Teodorowo, gm. Wielgie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę biogazowni rolniczej BG- Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2, obręb ew. Nasiegniewo, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie” Szczegóły
Artykuł 14.12.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji. Szczegóły