Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.12.2020 Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 14.12.2020 Odstrzał sanitarny dzików na obszarze zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny A, B, C w miejscowości Wielgie gm. Wielgie, pow. lipnowski – cz. A Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki, Piaseczno, Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 Zawiadomienie Starosty Lipnowskiego – budowa elektrowni wiatrowej EW9 na działkach nr 165/1, 166/1, 166/2 w obrębie ewidencyjnym Piaseczno Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY – Drugi etap konsultacji przed przyjęciem Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Zawiadomienie Starosty Lipnowskiego – budowa elektrowni wiatrowej EW6 na działkach nr 101/3, 101/4, 102/4, 102/5, 102/6 w obrębie ewidencyjnym Płonczyn Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Zawiadomienie Starosty Lipnowskiego – budowa elektrowni wiatrowej EW11 na działkach nr 525, 526/1, 527/1, 527/2 w obrębie ewidencyjnym Wielgie Szczegóły
Artykuł 09.12.2020 Zawiadomienie Starosty Lipnowskiego – budowa elektrowni wiatrowej EW5 na działkach nr 352/6, 352/7 w obrębie ewidencyjnym Bętlewo Szczegóły
Artykuł 08.12.2020 STAROSTA LIPNOWSKI OBWIESZCZA że w dniu 08 grudnia 2020 roku została wydana decyzja odmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Lipnowskiego Nr 359/2016 z dnia 16 września 2016 roku. dotyczącej odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę Farma Wiatrowa Wielgie, elektrownia wiatrowa EW10 zlokalizowana na działkach nr 59/3; 59/4; 60 w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo, gmina Wielgie, Szczegóły
Artykuł 08.12.2020 STAROSTA LIPNOWSKI OBWIESZCZA że w dniu 08 grudnia 2020 roku została wydana decyzja odmawiającą uchylenia decyzji Starosty Lipnowskiego Nr 358/2016 z dnia 16 września 2016 roku. dotyczącej odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę Farma Wiatrowa Wielgie, elektrownia wiatrowa EW2 zlokalizowana na działkach 314, 320/1, 320/2, 327/1, 327/2 w obrębie Czarne, gmina Wielgie. Szczegóły
Artykuł 08.12.2020 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tereny A, B, C w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski – część B i C Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Posiedzenie komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Zawiadomienie Starosty Lipnowskiego – budowa elektrowni wiatrowej EW1 na działkach nr 372, 380/1, 380/2, 380/3, w obrębie ewidencyjnym Bętlewo Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Zawiadomienie Starosty Lipnowskiego – budowa elektrowni wiatrowej EW4 na działkach nr 163/1, 512/1, 512/2, w obrębie ewidencyjnym Oleszno Szczegóły
Artykuł 20.11.2020 Zawiadomienie o obradach XVIII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 20.11.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Artykuł 20.11.2020 Demontaż, transport i utylizacja azbestu w Gminie Wielgie w 2020 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.11.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny w Teodorowie, gm Wielgie Szczegóły
Artykuł 19.11.2020 Zawiadomienie Starosty Lipnowskiego w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej EW2 na działkach nr 314, 320/1, 320/2, 327/1, 327/2, w obrębie ewidencyjnym Czarne Szczegóły
Artykuł 19.11.2020 Zawiadomienie Starosty Lipnowskiego w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej EW10 na działkach nr 59/3, 59/4, 60, w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo, gmina Wielgie Szczegóły
Artykuł 19.11.2020 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Orłowo, na działkach nr nr: 141, 161/2, 351, 165/37, 165/39, 165/32, 165/57, 165/21, 165/25, 165/28, 353, 356, położonej w obrębie ewidencyjnym Orłowo, gm. Wielgie” Szczegóły