Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.09.2020 OBWIESZCZENIE O PRZEKAZANIU PROJEKTU DECYZJI DO UZGODNIENIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa drogi nr 170804C Zaduszniki – Fabianki, na działkach nr nr: 501, 587/1, 584/2, 585/1, 586/1, 581/2, 578/2, 536/2, 536/1, 535/1, 534/1, 533/1, 532/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Zaduszniki” Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Przebudowa drogi nr 170804C Zaduszniki – Fabianki, na działkach nr nr: 501, 587/1, 584/2, 585/1, 586/1, 581/2, 578/2, 536/2, 536/1, 535/1, 534/1, 533/1, 532/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Zaduszniki” Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Harmonogram polowań Koło Łowieckiego Nr 57 „Odyniec” w Tłuchowie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na „Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 24/2, obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.08.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 169/5, 169/6, 169/7 obręb Teodorowo, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2020 Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów z sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Wydobywanie kopalin ze złoża „Piaseczno SA” na działce o nr ew. 53/1 położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski” Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Odpowiedz wraz z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej – dotyczący środków do dezynfekcji stosowanych w związku z występowaniem COVID-19. Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 224 „PONOWA” we Włocławku na 2020/2021 Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2020 Informacja Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przyjęcia aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony powietrza Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 169/5, 169/6, 169/7 obręb Teodorowo, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin ze złoża „Piaseczno SA” na działce o nr ew. 53/1 położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski”” – do dnia 12.09.2020 r. Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Informacja dla właścicieli lasów prywatnych Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Wójt Gminy Wielgie ogłasza II przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś. Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości należących do Gminy Wielgie – działki położone w Teodorowie i Olesznie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2020 Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 24/2 obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr 24/2 obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie” Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś, na działkach nr 279, 280, 281, 274, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś oraz na działce nr 273, położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedzią. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Lipno znak: ROR.6220.4.2011 z 15.03.2012 w decyzji środowiskowej „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno-kamień Kotowy – granica województwa” Szczegóły