Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.07.2020 Zawiadomienie o obradach XVI sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 10.07.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolne, która stanowi własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2020 Obwieszczenie II o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy na wydanie decyzji środowiskowej pn.”Wydobywanie kopalin ze złoża Piaseczno SA na działce o nr ew. 53/1 położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski” Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Informacja o zwrocie podatku akcyzowego w II terminie 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Wykaz nieruchomości Gminy Wielgie przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji skarg,wniosków i petycji Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy – wydanie decyzji środowiskowej „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 24/2 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Wielgie Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Wykaz nieruchomości Gminy Wielgie przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Ogłoszenie o naborze rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Wielgie w 2020 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Wydobywanie kopalin ze złoża „Piaseczno SA” na działce o nr ew. 53/1 położonej w miejscowości Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski” Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zawiadomienie o obradach XV sesji Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 08.06.2020 Zawiadomienie o pisiedzeniu komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w miejscowości Teodorowo gmina Wielgie. Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 OGŁOSZENIE o zamiarze zawarcia umowy z podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust.1 pkt 1. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2475 z późn. zm.) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.05.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na „Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 24/2 obręb Nowa Wieś, gmina Wielgie ” Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Wójt Gminy Wielgie ogłasza I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych i innych podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś. Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 18.05.2020 OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły