Na realizacje zadań publicznych

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2021r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2021. Szczegóły
Artykuł 11.02.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wielgie w 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 11.02.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2020. Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2019. Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2019. Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie 2019 w roku Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Wielgie w 2018r. Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu zleconych przez gminę Wielgie w 2018r. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2018 roku Szczegóły