Zwierzęta, środowisko i rolnictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.06.2018 Klęska suszy Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 UPRAWA TYTONIU ORAZ PRODUKCJA I ZBYCIE SUROWCA TYTONIOWEGO Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Kontraktacja upraw maku w 2018 Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Lista osób wstępnie zakwalifikowanych wniosków w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU W 2018 Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2018 ROKU Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT Z GOSPODARSTW ROLNYCH W 2018 ROKU Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.08.2017 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.08.2017 Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.08.2017 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.08.2017 Wydawanie zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.08.2017 Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.08.2017 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.08.2017 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej Szczegóły