Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.07.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na „Budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ew. 134, 137/2, obręb ewidencyjny Piaseczno, gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie – działka nr 413, obręb Zaduszniki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2021 Decyzja środowiskowa „Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie – działka nr 413, obręb Zaduszniki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2021 Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowie ul.Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432. gm. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.07.2021 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej umarzającej postępowanie „Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 obręb Nasiegniewo, gm. Fabianki Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2021 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – dot. Zmiany lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce nr 172 w Teodorowie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2021 Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla „Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.04.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2021 Obwieszczenie Urzędu Gminy Fabianki o uzupełnieniu i korekcie Karty Informacji Przedsięwzięcia na „Budowę biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 Nasiegniewo” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2021 Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki-Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2021 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i zebraniu dowodów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie” Szczegóły