Pozostałe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.06.2021 Szkolenie „Czyste powietrze” w dniu 17.06.2021 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.05.2021 Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. „uchwały antysmogowej” Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2021 Zawiadomienie o wniesieniu zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa na użytek rolny, na działce ewid. nr 172 obręb Teodorowoo Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2020 Informacja Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przyjęcia aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony powietrza Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Informacja o przyjęciu tzw. „uchwały antysmogowej” przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwtzw. „uchwały antysmogowej” Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Lista osób wstępnie zakwalifikowanych wniosków w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 na terenie Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 23.02.2018 Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w istniejących budynkach – Program EKOpiec 2018 Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w 2017 r. – nasadzenia drzew Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Dotacja z WFOŚIGW w Toruniu – nasadzenia drzew Szczegóły