Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. „uchwały antysmogowej” Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych

Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. „uchwały antysmogowej” Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych

Informacja w załączeniu

www.bip.kujawsko-pomorskie.pl > Środowisko > Informacje Publiczne

  • Nr karty/rok 1
  • Rodzaj dokumentu Informacja
  • Temat dokumentu Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. "uchwały antysmogowej" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych
  • Nazwa dokumentu Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. "uchwały antysmogowej" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Informacja o opracowaniu projektu uchwały tzw. "uchwały antysmogowej" Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego uchwałę w sprawie wprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz rozpoczęcie konsultacji społecznych
  • Obszar, którego dokument dotyczy ojewództwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.721.6.2021
  • Dokument wytworzył Aneta Jędrzejewska
  • Data dokumentu 21.05.2021
  • Dokument zatwierdził Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.05.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego , Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, Toruń, pok. nr 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.kujawsko-pomorskie.pl
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.05.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian