Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek EKOFLORY SP. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 626/4 obręb Zaduszniki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian