Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie”

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie”

treść w załączeniu

  • Nr karty/rok 5/2021
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie”
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Przebudowę drogi gminnej nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowę ul. Ogrodowej w m. Wielgie”
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Przebudowa drogi gminnej nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Bętlewo i Wielgie, ul. Ogrodowa, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.5.2021.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 21.06.2021
  • Dokument zatwierdził Z-up. Wójta Jan Wadoń Kierownik Referatu Rozwoju Gminy
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.06.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu urząd Gminy Wielgie, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu bip.wielgie
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 5/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.06.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian