Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie”

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie”
W załączeniu

  • Nr karty/rok 1/2021
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na "Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie"
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na "Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie"
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na "Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie"
  • Obszar, którego dokument dotyczy część działki Nr 149 w Rumunkach Tupadelskiech, obręb Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.1.2021.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 09.02.2021
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.02.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu bip.ugwielgie.pl
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.02.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian