Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie”

w załączeniu

  • Nr karty/rok 5/2021
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie"
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie"
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu "Przebudowa drogi gminnej Nr 170806C Wielgie-Bętlewo oraz budowa ul. Ogrodowej w m. Wielgie - inwestycja liniowa dotyczy miejscowości Wielgie i Bętlewo. Długość projektowanego przedsięwzięcia wyniesie ok. 2.946 mb dróg
  • Obszar, którego dokument dotyczy inwestycja liniowa - droga w miejscowość Wielgie oraz Bętlewo, obręb 0020 Wielgie oraz 0003 Bętlewo, gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.5.2021.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 26.03.2021
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.03.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.wielgie.pl
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 5
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.03.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian