Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 626/4 obręb Zaduszniki.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian