Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432. gm. Wielgie”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432. gm. Wielgie”

Obwieszczenie w załączeniu

  • Nr karty/rok 9/2021
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432. gm. Wielgie”
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432. gm. Wielgie”
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Suradówek, dz. Nr 432. gm. Wielgie”
  • Obszar, którego dokument dotyczy dz. nr 432 Suradówek, obręb Suradówek, gmina Wielgie, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.9.2021.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 05.07.2021
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie Tadeusz Wiewiórski
  • Data zatwierdzenia dokumentu 05.07.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu https://bip.wielgie.pl/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 9/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.07.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian