Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki – Fabianki”

Treść w załączeniu

  • Nr karty/rok 6/2021
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki"
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki"
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki"
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Przebudowa drogi gminnej Nr 170804C Zaduszniki - Fabianki - inwestycja liniowa na terenie gminy Wielgie o dł. ok. 900 mb
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Zaduszniki, obręb Zaduszniki, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSO.6220.6.2021.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 26.03.2021
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.03.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.wielgie.pl
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 6/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.03.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian