Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla „Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki”

Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla „Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki”

Obwieszczenie w załączeniu

  • Nr karty/rok 1/2020
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla "Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki"
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla "Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki"
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla "Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki"
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu "Budowy biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1 MW na działce ew. 6/2 w Nasiegniewie, gm. Fabianki"
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Nasiegniewo, gmina Fabianki, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy RFZ.6220.1.12.2020
  • Dokument wytworzył Monika Amenda
  • Data dokumentu 07.06.2021
  • Dokument zatwierdził Dorota Białkowska - Sekretarz Gminy Fabianki
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.06.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu ug fabianki
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu bip: ugfabianki
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.06.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian