Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie”

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie” – Obwieszczenie stanowi załącznik

  • Nr karty/rok 1/2021
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na "Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie"
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na "Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie"
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy na "Budowę farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki Nr 149 w miejscowości Rumunki Tupadelskie, gm. Wielgie"
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Rumunki Tupadelskie, obręb Rumunki Tupadelskie, gmina Wielgie, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy GSR.6220.1.5.2021.AO
  • Dokument wytworzył Agnieszka Orłowska-Olewińska
  • Data dokumentu 08.03.2021
  • Dokument zatwierdził Wójt Gminy Wielgie
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.03.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Wielgie, pokój nr 8
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.wielgie.pl
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.03.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian