Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej umarzającej postępowanie „Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 obręb Nasiegniewo, gm. Fabianki

Obwieszczenie Urzędu Gminy Fabianki o zebraniu materiałów dotyczących wydania decyzji środowiskowej umarzającej w sprawie „Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 obręb Nasiegniewo, gm. Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”
w załączeniu

  • Nr karty/rok 1/2020
  • Rodzaj dokumentu Obwieszczenie
  • Temat dokumentu Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej umarzającej postępowanie "Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 obręb Nasiegniewo, gm. Fabianki
  • Nazwa dokumentu Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej umarzającej postępowanie "Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 obręb Nasiegniewo, gm. Fabianki
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej umarzającej postępowanie "Budowa biogazowni rolniczej BG-Nasiegniewo o mocy do 1MW na działce nr ew. 6/2 obręb Nasiegniewo, gm. Fabianki
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Nasiegniewo, gmina Fabianki, powiat włocłaski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy RFZ.6220.1.12.2020
  • Dokument wytworzył Monika Amenda
  • Data dokumentu 29.06.2021
  • Dokument zatwierdził Sekretarz Gminy Fabianki - Dorota Białkowska
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.06.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Fabianki
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu www.bip.ugfabianki
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 1/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.07.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian